Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

2016. február. 1.
A wegera.hu internetes hírportál megkülönbözetett figyelmet fordít a személyes adatok védelmére.
A vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz, ennek megfelelően kezeli a látogatók személyes adatait.
A wegera.hu internetes hírportál, teljes körűen eleget tesz a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek a biztosításához.
Adatkezelési szabályzatunkat a következő, hatályos jogszabályok határozzák meg:
– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
– 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
– Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény
A wegera.hu internetes hírportál továbbiakban vállalja: abban az esetben, ha a jövőben az adatkezelési szabályzatban változás áll be, arról az olvasókat előzetesen értesíti.

Comments are closed.